/ / קשרי חוץ: מאפיינים של יחסים בינלאומיים

יחסים כלכליים זרים: מאפיינים של יחסים בינלאומיים

יחסים כלכליים זרים, שהםהתוצאה של חלוקת העבודה בקנה מידה עולמי, מייצגת מערכת מורכבת של צורות, אמצעים, כיוונים ושיטות שונות של חילופי בין-ממדי של משאבים חומריים, כספיים ואינטלקטואליים. זה אולי התחום הקשה ביותר של הפעילות הכלכלית בכל מדינה.

יחסים כלכליים זרים

מכאן נובע כי תקנה פעילההמדינה של סוג זה של יחסים בינלאומיים נחוצה לא רק כדי לשמור על האינטרסים הכלכליים הזרים ולהשיג מטרות פוליטיות, אלא גם כדי ליצור ולשמר את הדימוי של המדינה על הבמה העולמית. היחסים הכלכליים החוץ מוגדרים ומוסדרים על ידי מדיניות המקביל של המדינה, אשר, ככלל, תלויה באופן ישיר על מצב הייצור התעשייתי, מאזן התשלומים ומשאבים טבעיים לרשות המדינה.

אל הכיוונים והמנופים החשובים ביותרבקרת המדינה של יחסי הסחר הבינלאומי צריך לכלול מטבע ייבוא ​​ייצוא תקנות, נורמות משפטיות חוקיות לביצוע פעולות שונות בתחום הסחר הבינלאומי. הגוף המרכזי המתאם בתחום זה של פעילויות בין-לאומיות הוא משרד החוץ.

משרד החוץ

התפקיד המכריע בשיפור ובדינמיקההפיתוח של קשרי הסחר הבינלאומי שייך לתשתית הכלכלית של המדינה, את הדקויות של ההתמחות הכלכלית שלה ואת מיומנויות הייצור הספציפי שנוצר מבחינה היסטורית של האוכלוסייה. כיום, הישגים מדעיים והתקדמות טכנולוגית יש השפעה גוברת על היחסים הכלכליים החוץ ואופיים, אשר גם לתרום להעמקה משמעותית של הפער המפריד בין המדינות מפותחות טכנולוגית ושאר העולם.

יחסים כלכליים זרים של רוסיה

העמדה הגיאופוליטית של המדינה הרוסיתבשל קריסתה של ברית המועצות עבר שינויים משמעותיים, ואנחנו יכולים אפילו לומר: קצת מסובך. היחסים הכלכליים של רוסיה עם המדינות המפותחות של העולם המערבי הפכו מסובכים יותר ומשמעותיים. ויש לכך כמה סיבות. בעיקרו של דבר, תפקיד שלילי של מפיקים רוסים לא מוכנים ולא מכוונים, שהכניסה שלהם לזירה הבינלאומית לא תרמה להרחבת ופיתוח יחסי הסחר והכלכלה עם מדינות המערב.

גם היחסים הכלכליים החיצוניים של הפדרציה הרוסית ויוקרההמדינה עצמה זועזעה במידה ניכרת מהיחלשותה בשנות התשעים של שליטת המדינה על ניהול פעולות הייצוא, וכתוצאה מכך הם רכשו אופי ספקולטיבי כאוטי. כל זה התרחש על רקע שוד חסר תקדים של משאבי טבע טבעיים אחרים, להציף את השוק המקומי עם מוצרים נחותים מפיקים זרים מפוקפק ותזרים ענק של קרנות המט"ח זורם למגוון של off-shores.

זה לא יכול להכות את המוניטין של המדינה כמואמין, מוצק שותף עסקי עשיר. אבל עכשיו המצב השתפר באופן משמעותי. יש נטייה מובהקת כלפי התקדמות היחסים הכלכליים הזרים. הסחר הבינלאומי והפעילות הכלכלית נעשו פתוחים יותר, מסודרים ומסודרים. בהתאם להוראות החוקה של הפדרציה הרוסית, כל הנושאים של הפדרציה, כמו גם כמה תאגידים מקומיים גדולים יש את הזכות לנהל פעולות כלכליות זרות.

</ p>>
קרא עוד: