/ כיצד לחשב מס אוטומטי?

כיצד לחשב מס אוטומטי?

כפי שצוין במאמרים מסוימים של המסשל הקוד של הפדרציה הרוסית, יחידים ישויות משפטיות שיש להם כלי רכב שבבעלותם חייב לשלם את מס ההובלה בהתאם לנוהל שנקבע על פי צבירה ועל פי תנאי התשלום.

נהגים רבים שואלים את השאלה הבאה: "כיצד לחשב מס אוטומטי את עצמך, כדי לדעת מראש כמה אתה צריך לשלם?" בואו נסתכל על המהות של בעיה זו:

1. יש לקבוע מי ישלם מס על מכוניות.

אנשים משלמים את המס במקרה,אם הרכב רשום בפיקוח המדינה לבטיחות בדרכים. ישות משפטית משלמת מס על מכוניות רק אם היא בעלת או משתמשת בו על בסיס ייפוי כוח.

בעלי רכב כבושבמרכבת הנוסעים או בתובלה, פטורים ממס. אגב, אימצה לאחרונה תוספת קוד מס של הפדרציה הרוסית, לפיה אנשים לוקחים חלק בהכנת המשחקים האולימפיים בשנת 2014 בסוצ'י, לא משלמים מס על מכוניות.

2. כדי לחשב נכונה את המס על מכוניות, בסיס המס נקבע עבור ההתחלה, ואת שיעור המס בנושא מסוים של הפדרציה הרוסית נלקח בחשבון.

קביעת בסיס המס יכול להיות בנפרד,עבור רכב מסוים, המבוסס על כוח מנוע, אשר מחושב על כוח סוס, והוא אופייני של רכב מסוים. בסיס המס יכול גם לבוא לידי ביטוי במונחים של ק"ג של המתיחה או יכולת ההרשמה.

כמות כוח סוס עבור המכונית שלך ניתן למצוא על התעודה שהונפקו ברישום, אשר זמין עבור כל רכב או עבור PTS.

חשוב: יש לקבוע את בסיס המס באופן ספציפי עבור כל רכב בנפרד.

3. שיעור המס על מכוניות נקבע על ידי נושא זה או של הפדרציה הרוסית באופן עצמאי, זה יכול להיות שונה מהשיעור שנקבע בקוד מס על ידי לא יותר מעשר פעמים (בכיוון של ירידה או עלייה).

על ידי כוח של מחוז מסוים, אזור אוהרפובליקה, כאמור בסעיף 3 לאמנות. 361 של קוד המס, שיעור המס הרכב עשוי להיות חוקי, המשקף את מספר השנים שחלפו מאז הנפקת רכב מסוים.

בחישוב שנה קלנדרית, נקודת המוצא היא 1 בינואר לאחר שחרורו של כל רכב, כולל השנה שבה מוטל מס הרכב.

הידע של הכללים הנ"ל יעזור לך לחשב את המס על מכוניות.

4. ועכשיו בואו נדבר על איך לחשב מס על מכוניות במספרים? לאחר קביעת בסיס המס, אנו מכפילים אותו לפי שיעור המס האזורי. חישוב מס הרכב נדרש בהתאם לתקופת המס, אשר תמיד שווה לשנה הקלנדרית.

כדוגמה: אדם במהלך כל 2011 בבעלות רכב מנועי עם כוח סוס של 85 כוחות סוס, באזור זה שיעור המס המכונית היה 9 רובל. עבור יחידה אחת של כוח, כלומר כוח סוס. כתוצאה מכך, אנחנו מקבלים 765 רובל (85x9).

5. חישוב המס על מכוניות, אשר במהלך השנה הקלנדרית הוסר או לשים על הרישום של משטרת התנועה, זה די פשוט. לשם כך, עליך להשתמש בגורם זמן השווה למספר החודשים המלאים של התחזוקה, כלומר, הזמן שבו המכונית נרשמה עבור בעל מסוים, חלקי מספר חודשי היומן.

סעיף 362, פסקה 3, ציין כי המס עלמכוניות, אשר נלקחו או רשום במשטרת התנועה במהלך תקופת החישוב, מחושב בסך הכל (חודש של רישום + חודש לקחת את המכונית מחוץ לרשום). אם הנסיגה התרחשה בתוך חודש, אז חודש אחד נלקח בחשבון.

</ p>>
קרא עוד: