/ / מס כביש

מס דרכים

בזמן המהיר שלנו, התנועה של אנשים וסחורות היא בעלת חשיבות מיוחדת. בבעלות פרטית כעת מספר עצום של יחידות תחבורה. עם אזרחים בעלי רכב רשום, מוטל מס - תשלום יחיד, חובה, שלא ניתן להחזר בסכום הקבוע בחוק.

תקנה של מס ההובלה

מס הדרכים מיועד לתחזוקת השלםרשת כבישים. תשלום מס ההובלה מוסדר על ידי פרק 28 של קוד המס הרוסי. רשות המסים שולחת הודעה על תשלום המס לבעל הרכב פעם בשנה בדואר. בעוד הרכב רשום עם הבדיקה, הבעלים משלם מדי שנה מס הכביש או מס הובלה. רשויות המס מקבלות נתונים על הרכב ובעליו ממשטרת התנועה. עבור אנשים, המועד האחרון לתשלום מס מוגדר עד 1 בדצמבר של כל שנה, אשר בעקבות התקופה פג. הארגונים נקבעים תקופת תשלום עד 5 בפברואר, לאחר תקופת המס.

מס דרכים (כלומר תחבורה) - אזוריתאת המס, את הסכום, תנאי תשלום אשר, טפסים הדיווח, נקבעים על ידי גופים המדינה נקרא לבצע את החוקה והחוקים של הפדרציה הרוסית. אזורים של הפדרציה הרוסית מייצגים את האזורים, הרפובליקות, אזורים, אזורים אוטונומיים, ערים בעלות משמעות פדרלית, אזורים אוטונומיים כי הם נושאים של הפדרציה. מס תחבורה מגיע במקום רישום של משלם המסים.

מס מוסקבה על תחבורה

מס הכביש במוסקבה מונע על בסיס שלקוד מס של הפדרציה הרוסית, פרק 28 וחוק מס '33 במוסקבה מיום 9.7.08. משלמי המסים הם ארגונים במוסקבה ואנשים שיש להם כלי רכב רשומים. החוק חל על אנשים המועברים ברכב לשימוש על בסיס ייפוי כוח. אובייקטים של מיסוי הם כלי רכב רשומים.

בסיס מס

בסיס המס נקבע על ידי:

כוח מנוע להובלה בכבישים;

מנוע סילון דחף הובלה אווירית;

טון ברוטו עבור הובלה עצמית לא מובילים במים בטון לרשום

יחידות של הרכב.

תקופת המס נקבעת לתקופה של שנה אחת.

ייעוץ משפטי חינם מאורגן לתושבי מוסקווה באזור מוסקבה.

על פי אמנות.361 מס קוד, שיעורי המס הכביש תלויים כוח מנוע. שיעורי המס מוסדר על ידי אזורים על ידי חוקי הנושאים של הפדרציה הרוסית. ניתן לחשב את מס ההובלה בעצמך, בהתאם לגודל שיעור המס וכוח המנוע בהתאם לנוסחה:

סכום משוערך = כמות המס x קיבולת LS

בעת חישוב, אתה יכול להשתמש במחשבון מקוון מיוחד.

יש מידע כי בשנת 2012 שיעורי המס על מס ההובלה לא יגדל.

קטגוריה מסוימת של משלמי המסים נהנית מהטבות מס כאחד הכלים של מדיניות המס, בעוד מטרות כלכליות וחברתיות נרדפים.

אם רישום או הסרה של חשבון התחבורהמתרחש בתקופת המס, מחושב המס בהתחשב במקדם המבטא את היחס בין מספר החודשים המלאים בהם נרשם הרכב לתקופת המס המבוטאת בחודשי השנה.

כביש המס עניין חלק גדול של האוכלוסייהרוסיה. במהלך רישום מסים, מספר רב של שאלות יכול להתעורר בקרב בעלי הרכב. מידע מלא על מסים ניתן לקבל באמצעות מערכת יועץ פלוס, על אתרים מיוחדים.

</ p>>
קרא עוד: