/ / מקרה הביטוח הוא אירוע המתרחש בחוזה

מקרה הביטוח הינו אירוע שהתרחש בחוזה

ברוסיה, יש ביטוח רביםחברות המספקות שירותים לציבור. במאמר זה אנו מדברים על העובדה כי אירוע הביטוח הוא עובדה מוגמרת, רומז תשלום מובטח למבוטח על פי חוק.

סוגי ביטוח

יחסים המגנים על זכויות הפרטישויות משפטיות של נושאי RF וארגונים עירוניים כאשר החוזה אי- נעימויות מסוימות בשל הקרנות הכספיות שנוצרו מתרומות שמשלמים המבטחים או באמצעים אחרים אחרים, שנקרא ביטוח. זה הוא אופציונלי מרצון.

סוגים:

  • אישי - רפואי (בריאות, תאונות) ופרישה. על בסיס שלה, מוצרים שונים רבים פותחו.
  • אחריות אזרחית (נזק לבריאות או לרכוש לצדדים שלישיים - ארגונים או אזרחים).
  • רכוש (סחורות, כלי רכב, סיכונים פיננסיים).
  • ביטוח משנה הוא מערכת יחסים, הכוללת העברת חלק מהאחריות מאדם אחד לחברות ביטוח אחרות.

מקרה הביטוח הוא

יחסים בין מבטחים לבין מבוטחים

האם מקרה הביטוח שליליאירוע? הצהרה זו כפופה להבהרה בשל תנאים מסוימים על פי החוזה, בהם יש לציין בבירור את התחייבויות הצדדים.

על פי החקיקה, מקרה הביטוח אינו בנסיבות שליליות שהתרחשו עם הנפגע, אך האירועים שהתרחשו נקבעים בקפידה בתנאי החוזה.

מבטחים - יסודות למתן שירותיםלהגן על זכויות מחלקותיהם ולקבל את ההפרשות לתשלום סכומי כסף במקרה של נסיבות בלתי צפויות הקבועות בהסכם בין הצדדים.

מבטחים הם אנשים (פרטי או חברות) משלמים פרמיות ביטוח וקבלת פיצוי במקרה של התרחשות של השלכות שליליות שונות שנקבעו בחוזה.

הוא מקרה ביטוח

מה הכוונה על ידי אירועים מבוטחים

מקרה הביטוח הוא עובדה מאושרתנזק למבוטח, וכתוצאה מכך המבוטח מחויב לפצותו בהתאם לחקיקה ולתנאי החוזה שנקבע.

מקרה הביטוח הוא:

  • המחלה לבוא על ביטוח בריאות.
  • תאונה שאירעה כאשר מכונית פגעה בתאונה.
  • גניבה ואש של רכוש.
  • פשיטת רגל.
  • אסונות טבע (שיטפונות, סופות, הוריקנים).

מינים אלה תקפים רק כאשר הםיפורטו בהסכם הקרן, ובו נקבע כי מקרה הביטוח הינו הופעת תנאים שליליים שעל פיהם יש לפנות למבטח. הוא יזמין את המעריך וישלם פיצוי על ההפסדים שנגרמו.

מקרה הביטוח הוא

כיום, ישנן חברות רבות,אשר הבטיחה עמדה יציבה בשוק הביטוח. חלק גדול מהם הם SOGAZ, Rosgosstrakh, Ingosstrakh, Soglasiye, הברית, RESO-Garantia, אלפא ביטוח, VSK, VTB ביטוח קבוצת ביטוח MSK ". הכספים יש מוניטין חיובי, עתודות אמין מוכנים להציע ללקוחות שלהם מגוון רחב של מוצרים רווחיים.

</ p>>
קרא עוד: