/ / מעוכב משכורת מה לעשות?

משכורת מאוחרת מה לעשות?

השאלה כמה ניתן לעצורשכר, זה נשמע נדיר מאוד עכשיו. וזה לא כי מעסיקים להיות שומרי חוק או ממושמע יותר. זה רק כי רוב העובדים בקיאים בסוגיות חוק העבודה, והם יודעים היטב כי קוד העבודה בבירור מתאר את תשלום המשכורות. כלומר, יש להנפיק אותו לפחות פעמיים בחודש, בהתאם לתנאים שנקבעו בחקיקה או בתנאים הקבועים בהסכם הקיבוצי.

אז כאשר השכר מכל סיבה שהיאמעוכבים, חלקם ממתינים בסבלנות, ואחרים מתחילים להילחם על זכויותיהם. בדרך כלל המאבק הזה מתחיל בכך שעורך דין מוכר או בעל ניסיון בפתרון סכסוכי עבודה נשאל: "אל תתן משכורת, מה עלי לעשות?"

העצה הראשונה היא לחול על האזורי שלךמפקח עבודה המדינה, אשר עוקב אחר הציות לחוק. והעובדה שזה יכול להיות ממוקם עבור מאתיים קילומטרים זה לא בעיה. מכתב בדמות תלונה שנשלח לכתובת הדואר האלקטרוני של הבדיקה יגיע לשם תוך מספר דקות. בהיעדר האינטרנט, אתה יכול להשתמש בשירותי הדואר. זה ייקח יותר, אבל התוצאה תהיה זהה. התלונה נעשית בצורה שרירותית, אבל רק כדי ליידע - העיכוב בשכר, מה לעשות זה לא מספיק. יש לתאר בפירוט את כל המצב, עם אינדיקציה של עובדות, שמות ותאריכים. מומלץ לצרף עותקים של כל המסמכים (הסכם העסקה, חשבון חשבון, שכר מהמחשב הנהלת חשבונות, אינדיקציות שכר, עדויות בכתב), אשר יכול לאשר את נכונות הדרישות שלך. ערעור על הבדיקה הוא טוב כי על פי חלק 2 של סעיף 358 של RF LC, הנתונים של המבקש על פי בקשתו לא יכול להיות גילה.

המועצה השנייה תהיה פנייה לרשויות המקומיותתובעים. התלונה שהוגשה שם חייבת להיות מוסדרת באופן דומה לזה שהוגש על ידי פקוח המדינה לעבודה: תיאור מפורט של רגע הסכסוך עם צירוף עותקים של מסמכים תומכים.

אבל הבעיה היא כי המעסיק יכול להתעלם ההוראות של שני מקרים אלה. ואז עם כוח מחודש תהיה שאלה בלתי מעורערת: "עיכוב שכר, מה עלי לעשות?"

ערעור לבית המשפט נגד המעסיק,מפר את הזכויות שלך, את ההחלטה היעילה ביותר. כתב התביעה הוגש במקום רישום מפעל החייב או מקום מגוריו של המעביד - היזם, אשר עיכב את הגמול הנגרם לך בגין העבודה שבוצעה. עמלות המדינה ועלויות בית המשפט מחויבות לחשבון הנאשם, ופירוש הדבר כי אין לך עלויות משפטיות כלשהן בכל תוצאה של המקרה. עם זאת, קיימת תקופת התיישנות (3 חודשים) מרגע הפרה על ידי המעסיק של ההסכם על תשלום, ולאחר מכן בית המשפט לא רשאי לשקול את המקרה. ואם כבר הגשת בקשה לבית המשפט לאחר תקופה זו, צרף מסמך המאשר את הסיבה החוקית לאיחור (לדוגמה, גיליון על אי-יכולת זמנית לעבודה). אחרת, הבעיה: "עיכוב שכר, מה לעשות?" - ו יישאר הבעיה שלך.

ללא ספק, הליטיגציה דורשת אומץ,סבלנות וזמן, אבל תוצאה חיובית יכולה להיות מושגת באופן מיידי. במקרה זה, מעסיק רשלני ייאלץ לא רק להחזיר את הכסף שהוא חייב לך, אלא גם כדי לפצות על העיכוב עצמו, כמו גם לשלם את הנזק המוסרי והחומרי שנגרם לך כתוצאה תשלום מאוחר של שכר עבור העבודה שלך. והעונש לא ייגרם, רק המפעל, אבל אישית את הראש. ובסופו של דבר, מחשבות: "עיכוב בשכר, מה לעשות?" - לרדוף את המעסיק, רגילים לכבד את החוק.

</ p>>
קרא עוד: