/ / כיצד ניתן להגדיל את הרווח הכלכלי של מיזם?

כיצד ניתן להגדיל את הרווח הכלכלי של מיזם?

כפי שאתם יודעים, הרווח הכלכלי בצורתו הטהורההוא ההפרש שנוצר בין מה שמכונה רווח המאזן לבין קבוצת תשלומי החובה, כולל מסים על התוצאות הכספיות שהושגו ובהתאם לרווח. יש לציין כי המסים המשולמים על התוצאות הכספיות כוללים: מס רכוש השייך למפעל, לשמירה על קופות חברתיות ותרבותיות ודיור, לצורכי משטרה וחינוך ואחזקתם. זהו נטל מס רציני. יחד עם זאת יש להביא בחשבון כי בהתאם לחוקים הרוסיים, מס הרווח מחושב על בסיס הרווח המאזני, שהוא מטבע הדברים גבוה בהרבה מהרווח הריאלי המשקף באופן מלא את הפעילות הכלכלית והפיננסית של המיזם. כתוצאה מכך, ישנם מקרים בהם כחלק מסכום התשלום עבור מסים, לא רק רווח כלכלי הופך, אלא גם במחזור נכסים. לפיכך, ההכנסות ממכירת מוצרים לא תמיד יכול להבטיח באופן מלא רווח מספיק.

פונקציות שבוצעו על ידי רווח

רווח, להיות אחד החשובים ביותרקטגוריות הקיימות ביחסי שוק, באופן טבעי, מבצעת מספר פונקציות. ראשית, יש לציין כי הרווחים מאפיינים בעיקר את האפקטיביות של הפעילות. ברור כי עצם קיומה של עובדה כזו כמו רווח כלכלי מוכיח כי המפעל הוא רווחי, ואת ההכנסות ממכירת מוצרים מספיקים לפיתוח של הייצור.

שנית, לא לשכוח את מה שנקרא- פונקציית תמריץ של רווח. דווקא בנוכחות האחרונים ניתן לבצע סוגים שונים של תוכניות חברתיות, פיתוח של ייצור, גידול בהון ישירות, וכן הלאה.

המיקום השלישי ברשימה זו הוא הפונקציהרווח כאינדיקטור לאפקטיביות של מגוון פרויקטים להשקעה, למשל, הכנסת תהליכים טכנולוגיים חדשים, ציוד, ואילו הגדרת ההכנסות תהיה תלויה ביעילות הייצור. ניתן להעריך בצורה זו את האפקטיביות של סוגים שונים של טכנולוגיות שיווק.

צמצום עלויות כדרך להגדיל את הרווחים

עבור כל יצרן של אחד הראשימשימות היא להפחית את העלות, אשר באופן טבעי להגדיל את הרווחים. ביצוע פעולה כזו בקביעת ההכנסות. זה לא הכרחי ללא תנאי, והכי חשוב, כדי להעריך לחלוטין את הנתונים שהתקבלו, חשוב לקחת בחשבון אינדיקטור כזה כמו עלות הייצור. בפועל, האופציות הקלאסיות לצמצום העלות הן, כמובן, חיסכון בדלק וחומרי גלם, עלויות עבודה באמצעות מודרניזציה של הייצור, צמצום עלויות מסחריות ומנהליות וכן הלאה. יש לזכור כי ההפחתה בעלות הייצור צריכה להיות מוצדקת ולהביא בחשבון כי ברמה מסוימת כבר קיימת ירידה באיכות, בעוד שהרווח הכלכלי יקטן גם הוא, ובמהלך ההתקדמות הגיאומטרית.

בשלב הנוכחי של הפיתוח, רחבמה שנקרא שיטות חדשניות של הפחתת עלויות, למשל, חשבונאות וניהול, התפשטו. זה מאפשר לך לבצע שליטה אפקטיבית על העלויות, העלות הכוללת של הארגון. כסוג של חשבונאות, מופץ על מרכזי האחריות, כאשר חלק של פונקציות ניהול מוקצה מבנים ניהול ליניארי, אשר בתורו לשאת באחריות מלאה או חלקית על האינדיקטורים ההוצאה בפועל בתוך גבולות של ערכים ואינדיקטורים מתוכננים, ניתן ליישם.

</ p>>
קרא עוד: