/ / פעילות סחר חוץ: תכונות ושיטות של רגולציה

פעילות סחר חוץ: תכונות ושיטות הרגולציה

תהליך הגלובליזציה של הכלכלה העולמית,בליווי התקדמות מדעית וטכנולוגית, משפיעה רבות על פעילותם של כל השחקנים הכלכליים. בפרט, התפוקה הכוללת היא הגדלת, איכות השירותים גדל, רציונליזציה של השימוש במשאבים טבעיים מתרחש. לשינויים באינדיקטורים אלו השפעה משמעותית על המשק של כל מדינה המשתתפת בתהליכי הסחר העולמי. עם זאת, כל נושא של השוק העולמי הוא נאלץ לקבל דרישות חדשות שהוטלו על ידי המערכת העולמית. במצב זה יש צורך לבחון מחדש מעת לעת את היעדים, היעדים והדרך להשגתם במסגרת השפעתה של המדינה על הפעילות הכלכלית של המשק.

פעילות סחר חוץ

המשימות העיקריות של מערכת השוק העולמי

רלוונטי במיוחד את הפתרונות לבעיות שתוארו לעילעבור הנושאים של מבנה הסחר העולמי, הכלכלה הפנימית של אשר חווה את התהליכים של שינויים קרדינליים. בתנאים אלה, המצב הכלכלי-חברתי בתוך המדינות יש השפעה משמעותית על היווצרות של סחר החוץ. מטרות עיקריות ומשימות, דרכים ושיטות של הישגיהם נדונים. מצב זה התפתח הפדרציה הרוסית. לכן, מתמיד החיפוש אחר צעדים תיאורטיים ומעשיים, תחת השפעתה של פעילות סחר החוץ של רוסיה. מטרת האירועים היא להשיג דינאמיקה חיובית של הפיתוח הכלכלי של המדינה.

תקנה ממשלתית של פעילות סחר חוץ

תקנה של פעילות סחר חוץ ברמת הרשות המחוקקת

העברת כל הסחורה מעבר לגבולות הפדרציה הרוסיתמתרחש במחסומים. עבודתם נשלטת על ידי קוד המכס. מערכת זו של נורמות, בתורו, קובע משטרים מיוחדים, מסדיר את תהליכי הרישום והשליטה. הפרת הכללים שנקבעו בקוד כוללת סוגים שונים של ענישה. הדבר בא לידי ביטוי גם במסמך. קוד המכס כולל רשימה של כל ההגדרות המשמשות את מערכת ה- RF. להם, למשל, כוללים כגון "ארץ ייצור של סחורות", "תשלומים המשמשים בעיצוב של מוצרים" ועוד מספר אחרים. החוק הפדרלי, המסביר את הבסיס של הרגולציה המדינית של סחר החוץ, כולל את הניסוחים הבסיסיים של תחומי פעילות ופיתוח, מארגן הוראות ארגוניות. בנוסף, הוא מהווה את עיקרי הפעילות בשוק העולמי. לפיכך, תקנה המכס של סחר החוץ מתבצעת. במקרה זה, המשתתפים, על פי החוק, מחולקים למספר קבוצות. אלה כוללים:

 • הנושאים העיקריים של היחסים הכלכליים הזרים. אלה הן חברות של סוגים שונים של רכוש, אשר לבצע פעילויות סחר החוץ.
 • ארגוני המדינה הפדרלית וארגונים.
 • משתתפים בסחר בינלאומי בקנה מידה קטן.

כל הישויות המשפטיות ויזמים פרטיים המעורבים ביחסי שוק רשומים אצל רשויות המכס. עם זאת, הליך זה הוא מרצון.

תקנת מכס של פעילות סחר חוץ

שיטות שליטה

ישנן מספר טכניקות כי ממשלת הפדרציה הרוסית משתמשת לממש את השליטה על המשתתפים בסחר החוץ. הם כוללים:

 • הגבלות ואיסורים.
 • שיטות רגולטוריות הקשורות ולא קשורות לתעריפי מכס.
 • מגבילה (מגרה) צעדים בתחום הכלכלה ברמת המדינה.

תקנה ממשלתית של סחר חוץ

ארגון שנבנה כראוישליטה ממשלתית היא גורם מפתח באפקטיביות הפיתוח הכלכלי. הגופים תחת הנהגתו פעילות סחר החוץ ממוקמים על בסיס ההתפתחות ההיסטורית של המדינה, המיקום הגיאוגרפי שלה הזדמנויות משותפות. לדוגמה, בברית המועצות הייתה מערכת של מונופול מרכזי. היא סיפקה שליטה כללית והדרכה בתחום סחר החוץ. בעתיד, בעת המעבר ליחסי שוק, חוסל מבנה המונופול. במקביל, משרדים ומחלקות של אזורים המשתתפים בסחר הבינלאומי קיבלו מספר זכויות.

בסיס הרגולציה של המדינה של פעילות סחר החוץ

מערכת שליטה מודרנית הפדרציה הרוסית

המערכת הנוכחית להסדרת פעילות סחר החוץ הוקמה לבסוף בשנת 2005. מבנה זה מחולק לשלוש רמות.

 1. הפדרלי. ברמה זו מתקבלות החלטות של רשויות ציבוריות.
 2. אזורית. כאן מתקבלות ההחלטות על ידי הרשויות בנושאי הארץ.
 3. מקומי. ברמה זו, פעילות סחר החוץ נשלטת על ידי הרשויות המקומיות.

בהחלטת הממשלה,מוסדות מיוחדים של הרשות המבצעת, אשר מופקדים על ניהול הפעילות הכלכלית החיצונית. גופים אלה כוללים: המשרד לפיתוח כלכלי של הפדרציה הרוסית, משרד המסחר ושירות המכס הפדרלי, כפוף לו, ואת הסוכנות הפדרלית לבקרה על שטחים כלכליים מיוחדים.

הסדרת פעילות סחר חוץ

תעריפי שליטה ולא תעריף

 1. הנהגת חובות על יבוא היבוא. שיטה זו נועדה להשיג יתרון עבור המפיק המקומי והמדינה, אשר יש הכנסה נוספת. הצרכנים, לעומת זאת, נאלצים לקנות מוצרים במחירים מופקעים, וכתוצאה מכך הם נגרמים הפסדים.
 2. מבוא של חובות הייצוא. הצרכנים מקבלים יתרון נוסף בצורה של מחירים נמוכים יותר בשוק המקומי, המפיקים לשאת הפסדים, המדינה מקבלת הכנסות נוספות.

כדי לשמור על המפיק שלה ולהגדיל את היצוא, מספר מדינות מיישמות את הפעולות הבאות:

 • זכויות מס מוענקות לחברות העוסקות בייצוא;
 • הנפקת הלוואות בריבית נמוכה והלוואות ליצוא מוצרים;
 • חוזים הם סיכם על המדינה ברמה שמטרתה למכור סחורות במדינות זרות.

פעילות סחר החוץ נשלטת גם בשיטות לא-מכסיות. הם כוללים:

 • הגבלות ייצוא;
 • מכסות המוטלות על סחורות מיובאות;
 • אמברגו סחר - איסור על יבוא (יצוא) של סוג מסוים של מוצרים;
 • הטלה - מכירת מוצרים מיוצרים במחירים הנמוכים מהשוק המקומי.
  פעילות סחר החוץ של רוסיה

הכלכלה הפתוחה

יש להבין את המונח הזה כתהליךהסחר עם שאר המשתתפים בשוק העולמי עם כניסתה של מספר מינימלי של הגבלות היבוא והיצוא. סוג זה של המשק מאופיין ברמות גבוהות של האינדיקטורים הבאים:

 • רמות היצוא והיבוא בסך הייצור;
 • כמות גדולה של השקעות זרות ביחס לבית;
 • זמינות של מכסת סחר חוץ (GNP).

השוק הבינלאומי כצורה של יחסים

בעולם של היום, הסחר בין שוניםמדינות נתפסות כסוג העיקרי של אינטראקציה. בעיות השוק הזרות מוקדשות למספר עצום של מאמרים מדעיים, שמטרתם למצוא את הדרכים היעילות ביותר לפיתוח ותפקוד יציב של המערכת הכלכלית העולמית. גם השפעתה על ההתפתחות החברתית של החברה אינה מתעלמת. עם זאת, למרות הגלובליזציה של השוק, הרגולטורים העיקריים של יחסי הסחר הם הנושאים של השוק העולמי. הם מבוססים על האינטרסים הכלכליים של ארצם, תלוי איזה תהליך של אינטראקציה עם גופים אחרים. היא באה לידי ביטוי בהקמת בריתות, ביצירת הסכמים מסוימים ברמת המדינה.

</ p>>
קרא עוד: