/ / 23 של החוק "על המשטרה": פרשנות של מילים פשוטות

סעיף 23 לחוק "על המשטרה": פרשנות של מילים פשוטות

אחד הדוברים המרכזיים במעמד המשפטיהאדם והאזרח הם מחלקות המשטרה. שירות אכיפת החוק הושלם רק על ידי עובדים מוכשרים ומיומנים אשר בונים את פעילותם בהתאם לחוק. ואחד הרגולטורים החשובים ביותר הוא סעיף 23 לחוק "על המשטרה".

סעיף 23 לחוק המשטרה

טווח הפעולה

כל כלל יכול להיות כללי אומיוחד. הקבוצה הראשונה חלה על כל האזרחים, ללא תלות במעמדם המקצועי או הרשמי. הקטגוריה השנייה מתמחה ופועלת ביחס לקטגוריה מסוימת של אנשים. סעיף 23 לחוק "על המשטרה" אינו יוצא מן הכלל וחל אך ורק על עובדי משרד הפנים.

בין מספר עצום של נורמות, קשה לבודדזוכרים בדיוק את אלה שיסייעו לאזרחים מן השורה בתקשורת עם הרשויות. עם זאת, יש צורך לדעת את היסודות הכלליים, כולל את הטקסט המלא של החוק "על המשטרה" של הפדרציה הרוסית.

סעיף 23 לחוק המשטרה

מטרות ופקידים של משרד הפנים

המאמרים הראשונים במסמך הנורמטיבי מתייחסים למינויו של משרד הפנים, דהיינו:

 1. הגנה על אזרחים מפני פלישה פלילית.
 2. הבטחת ההגנה על החיים ועל הבריאות של כל אדם, ללא תלות במעמדו המשפטי והחברתי.
 3. הגנה על זכויות וחירויות של אזרחים, זרים, חסרי מדינה.
 4. הבטחת בטיחות הציבור וסדר.

כדי לבצע ביעילות את התפקידים שהוקצו ליחידת המשטרה, רשאי משרד הפנים לעסוק בנשק חם במצבים שנקבעו בחוק.

חוק הפדרציה הרוסית למשטרה סעיף 23

תוכן הכתבה: מספר עצום של נורמות

מוצג מאמר מורכב מאוד ורב-פנים23 לחוק "על משטרה". השימוש בנשק חם נוגע לא רק לקצין אכיפת החוק, אלא גם משפיע על זכותו של העבריין ועל אזרחים אחרים. מסכים כי אפילו העובדה של מציאת אקדח בנרתיק כבר נושאת סכנה מסוימת. אנשים מודעים לכך יכול בקלות לתפוס ולשתמש בנשק למטרות פליליות, למרות הכשרה מעולה של העובד.

באופן כללי, סעיף 23 לחוק "על המשטרה" מורכבמ 6 נקודות. על אף התוכן הכמותי, הפרשנות של הנורמה המשפטית נחוצה הן לעובדים עצמם והן לאזרחים שאינם קשורים לאכיפת החוק. ההבנה השלמה והאובייקטיבית ביותר של משמעות תוכנו של סעיף 23 לחוק "על משטרה" אפשרית רק בבדיקה מפורטת. תשומת לב מיוחדת צריך להיות משולם לכל נקודה בפרט.

להגיב על החוק על סעיף המשטרה 23

זכויות עובדים: הרשאה משפטית

הסעיף הראשון של המאמר המדובר מתאר את זכויותיהם של שוטרים הקשורים בשימוש בנשק חם. התקנות מכילות את הנורמות הבאות:

 1. על מנת להבטיח את ההגנה של הפרט מפעולות בלתי חוקיות מצד אנשים אחרים, לעובד יש זכות להשתמש בנשק רשמי. כלל זה הוא אב טיפוס של מאמר פלילי אשר מגן על מעמדם המשפטי של רשויות אכיפת החוק. יתר על כן, כל נציב הוא תחת הגנה מיוחדת של המדינה. לכן שוטר, שחש איום וסכנה בחייו, יכול בכל עת לחשוף כלי מיוחד.
 2. ההתקפה הנפשעת על חייהם ובריאותם של אזרחים אחרים היא גם הבסיס לשימוש בנשק ולהשתמש בו.
 3. אם עובד של משרד הפנים שם לב לחדירהרכוש שיכול לשמש למטרות פליליות, למשל, חטיפת כלי רכב מיוחדים, גניבת סוד של טכנולוגיה, לחימה ושאר כלי נשק, הנציב יכול גם לפגוע בפולש.
 4. תפיסת בני הערובה כרוכה בהגדלת הציבורסכנה. הבסיס הזה הוא ברזל כאשר מחליטים על השימוש בנשק חם. בדיוק כמו בעת תקיפת מתקן שמשרד הפנים שומר עליו.
 5. כאשר מעצרים אדם המסרב לעמוד בדרישות הלגיטימיות של נציג הרשויות, האם כדאי להניח זרועות חשופות? כמובן!
 6. ללא יוצא מן הכלל, העובד משתמש בנשקבעת מעצר אדם שביצע קבר או פשע חמור במיוחד נגד חיים, בריאות או ביטחון הציבור. עם זאת, הנה עוד תנאי. אם העצור מתנגד, ובדרכים אחרות להרגיע את הנטייה שלו לא עובד, ואז האקדח פועל על הנפש של הפושע יותר משכנע.

רחבה ביותר, אבל מערכתית ומובנתסעיף 23 לחוק "על משטרה" מוגשת. עם זאת, יש צורך בחקר ההערות ובהערות, שכן המחוקק קובע מספר רב של תנאים שבהם מותר או אסור להשתמש בנשק אישי.

סעיף 23 לחוק שימוש במשטרה בנשק חם

הנסיבות: ואם אין פשע?

הסעיף הבא של המאמר המדובר מצייןעל הגדרת "ההתנגדות המזוינת". מונח זה הוא בעל חשיבות מיוחדת לעובדים שיש להם גישה לנשק. כל פקיד צריך לזהות ולהבחין בין ההתנגדות המזוינת לבין פעילויות קשורות אחרות. אחרת, האחרון יהיה אחראי.

המחוקק מעניק לשוטרים את הזכות להשתמש בנשק חם במצבים שאינם קשורים להתנהגות בלתי חוקית. אלה כוללים:

 • את הצורך לנטרל את החיה, אשר יכול לגרום נזק לבריאות האדם;
 • (שהוסמך על ידי בית המשפט) לחדירה לבניין במטרה להרוס טירות וחסמים;
 • ייצור אות אזעקה;

במצבים מסוכנים ונואשים, עובדיםמותר למשטרה לבצע ירייה, מה שאומר את הצורך בעזרה וקורא לעזרה. יתר על כן, מותר לירות בכל כיוון שאין אנשים.

טקסט מלא במשטרה

האיסור ירה

מכל כלל, יש יוצאים מן הכללקובע תגובה לחוק "על המשטרה". סעיף 23 מתייחס לאותם קטיגוריות של אנשים אשר השימוש בהם בנשק אסור בהחלט. תחום "הטאבו" כולל:

 • ילדים;
 • נשים;
 • אנשים עם מוגבלות.

מתי זה אפשרי, וכאשר זה בלתי אפשרי?

המחוקק מציין את הגיל הברורילדים. שופט בעצמך, עכשיו יש הרבה בנות קטינים שמלמדים וצובעים כך שלא ניתן להבדיל ביניהם מגבירות בנות 25. בנוסף, אם העובד יודע ביודעין את הגיל של הילד, אז על הירי לעבר אדם צעיר מסופק אחריות פלילית, ואפילו עם בנסיבות מחמירות.

בתורו, להשתמש בנשק חם פנימהלגבי אנשים עם מוגבלות אסורה רק אם יש סימנים ברורים כי הם אביזרי שמיעה, כסאות גלגלים, מקל הליכה ועזרים אחרים.

האיסור על שימוש בנשק מתבטל רק במקרה של התקפה מזוינת של הקטגוריות הנ"ל.

סעיף 23 לחוק ומשפט החוק

איסורים נוספים

השורה האחרונה של סעיף 23 לחוק הפדרציה הרוסית "על המשטרה" מצביע על איסור כללי על השימוש בנשק חם. לכן, במקומות של ריכוזים גדולים של אנשים לחשוף את האקדח אסור.

כלל זה נובע מהגנת המדינה.חברות מפני פגיעה בחיים ובבריאות. מסכים, זה לא מתאים לירות על הפושע שהסתתר בתוך הקהל. במצב כזה, הסבירות לפגיעה באזרח חף מפשע גבוהה במיוחד. הפרה של איסור זה נענשת על ידי סוגים שונים של אחריות, אשר יידונו מאוחר יותר.

אילו פעולות עוקבות אחרי שימוש בלתי חוקי בנשק?

המידע שסופק מעניין במיוחדאשר נגדם השתמשו לפחות פעם בנשק. המחוקק על שימוש לרעה באמצעים מיוחדים קובע את סוגי האחריות הבאים:

 1. פלילית
 2. משמעת.
 3. חומר.

הסוג הראשון של אחריות נשלטת על ידי החוק הפליליועונשו במלואם של החוק. כפי שמראה המשפט, האחריות לפגיעה בלתי חוקית בחיים ובבריאות על ידי שוטרים נענשת קשות, ככלל, במאסר. החוק הפלילי מכיל מספר מאמרים המגנים על אזרחים מפני שימוש בלתי חוקי בנשק חם נגד עצמם. אם אתה נכנס למצב זה, זוכר את זה!

עניני אחריות משמעתבלעדי פעילות ביצועים. העונש המרבי הוא פיטורין מן השירות, המינימום - הערה, נזיפה. פעולות אלה משפיעות לא רק על המעמד המשפטי, למשל, צמצום דרגה מיוחדת, אלא גם תשלום של קצבת כסף.

אחריות היא סוג של אחריות אזרחית. קבוצה זו מאופיינת בחובה לשלם או להחזיר את הרכוש שנפגע.

לאור האמור לעיל, ראוי לציין כי עובד שעשה שימוש לא נכון בנשק עלול לגרום לסוג אחד של אחריות.

</ p>>
קרא עוד: