/ / מדינה חברתית: המושג ותכונות, פונקציות

מצב חברתי: המושג ומאפיינים, פונקציות

חשבו על המצב החברתי: המושג והסימנים שלו. גם מתוך מאמר זה תוכלו לגלות אילו מודלים של המדינה החברתית קיימים. לומר כמה מילים על התכונות של הפיתוח שלה. מהי מדינה חברתית, את המושג ואת הסימנים של מה אנחנו מעוניינים? זהו עיקרון (אופייני) המתייחס למעמדה החוקתי והמשפטי של מדינה מסוימת.

עקרון המדינה החברתית

תפיסת המדינה והסימנים החברתיים

עיקרון זה מניח חוקההבטחת זכויות חברתיות וכלכליות וחירויות האזרח וחובת המדינה, אשר ישמשו את החברה. היא מבקשת לצמצם ככל הניתן, ולמנוע ככל האפשר לחלוטין הבדלים חברתיים לא מוצדקים.

תפקידים שמדינה חברתית חייבת לבצע

המושג והסימנים של מדינה חברתית קשורים קשר הדוק לתפקידה. בהתחשב האחרון, אתה צריך לזכור את הדברים הבאים:

א) יש לו פונקציות מסורתיות, מותנה על ידי טבעו כמדינות;

ב) התוכן של כל הפונקציות האלה מטילאת חותמה של משמעותה החברתית, כלומר, הנחות מסורתיות במקרה זה משוחזרים דרך הפריזמה של המטרות והמטרות של המדינה החברתית, ואפשר לדבר בהקשר זה על קיומה של מדיניות חברתית משותפת של מדינה כזו.

זה יכול להיות מזוהה במסגרת הכללית חברתיתמטרה ספציפית, כלומר, פונקציות ספציפיות שיש להן מצב חברתי, המושג ומאפייניו אנו מתארים. פונקציות אלה כוללות, בפרט:

1) תמיכה בקטגוריות של האוכלוסייה שאינן מוגנות מבחינה חברתית;

2) הגנה על בריאות ועבודה של אנשים;

3) תמיכה של אמהות, אבהות, משפחה וילדות.

כמו כן, המדינה צריכה לדאוג לשימורשל העולם. אילו תפקידים אחרים כלולים בתפיסתו? סימנים, תכלית חברתית של המדינה מצביעים על כך שחוסר השוויון צריך להיות מוחלק על ידי חלוקה מחדש של הכנסות בין שכבות שונות של החברה. זאת באמצעות מיסוי, תוכניות חברתיות מיוחדות, תקציב המדינה.

סימני המושג של התכלית החברתית של המדינה

רעיון גדול למדי הוא החברתימדינה. המושג ותכונות, פונקציות - אתה יכול לדבר על כל זה במשך זמן רב מאוד. בין אלה יש לציין גם את עידוד הפעילות של צדקה (לרבות על ידי מתן תמריצי מס לגופים עסקיים המיישמים אותה). אנחנו צריכים לתמוך ולממן תוכניות תרבותיות ומחקר מדעי בסיסי. אפיון המדינה החברתית (מושג וסימנים) לזמן קצר, יש לומר כי היא חייבת לספק תעסוקה לאוכלוסייה, להילחם באבטלה, ולשלם הטבות. תפקידיה כוללים גם מציאת איזון בין כלכלת השוק לבין ההשפעה על התפתחותה של המדינה. המטרה של השפעה כזו היא להבטיח חיים מכובדים עבור אזרחי המדינה. כדי להשתתף ביישום של תוכניות חברתיים, תרבותיים וסביבתיים בין מדינות, כמו גם כדי לפתור בעיות אנושיות נפוצות, המדינה החברתית חייבת בהכרח להתרחש. המושג ותכונות, פונקציות, סוגים - כל זה קובע את התכונות הבסיסיות שלו.

המאפיינים העיקריים של המדינה החברתית

ממה שנאמר לעיל, ניתן להסיק מכךמדינה חברתית תמיד שואפת להבטיח את הביטחון הסוציאלי של האזרחים, התנאים הגונים לקיומם, את ההזדמנות להשתתף בניהול הייצור. באופן אידיאלי, זה צריך להיות מכוון ליצירת לכל סיכויי חיים שווים בערך. פעולותיה של מדינה זו מכוונות בעיקר לטובת הכלל, להקמת צדק חברתי בחברה. זה מחליק את אי השוויון (רכוש או אחר), עוזר חסרי חלש, אכפת לתת עבודה או מקור אחר של קיום לאזרחים, מבטיחה את שימור השלום, היווצרות סביבת חיים בטוחה לאדם.

תנאים לקיומה של מדינה חברתית

מצב המדינה

הקמת מדינה כזו היא לא רקהפוליטי והכלכלי, אלא גם מוסרי, המחייב מימד "אנושי". אנו יכולים להסיק עם האמור לעיל אמר כי המאפיינים המאפיינים והתנאים לקיומה של מדינה חברתית הם:

1) כוח מאורגן באופן דמוקרטי;

2) רמה גבוהה של מוסר בקרב פקידים וכל האזרחים;

3) פוטנציאל כלכלי גדול, המאפשר לך להפיץ הכנסה, מבלי לפגוע בעמדה של הבעלים;

(4) מבנה המשק, המכוון מבחינה חברתית, המתבטא בנוכחות של צורות שונות של בעלות, וכן חלק ניכר מנכסי המדינה בתחומי הכלכלה הדרושים;

5) פיתוח המדינה בתחום המשפטי;

6) קיומה של חברה אזרחית שהמדינה היא מכשיר להמשך מדיניות חברתית;

7) האוריינטציה החברתית של המדיניות, המתבטאת בפיתוח תוכניות חברתיות שונות, כמו גם בעדיפות של יישומן;

8) קיומו של המטרות של הקמת טובת הכלל, צדק חברתי;

9) קיומה של חקיקה חברתית;

10) לתקן את הנוסחה "מדינה חברתית" בחוקה של המדינה.

פעילות המדינה החברתית

חברתית של מושג התפקוד

אנו יכולים לומר כי העקרונות שלנו ואת המטרותאת המדינה החברתית תרגילים בצורה של מדינה חוקית. זה עובר את האנושות של החברה, כלומר, היא מבקשת להרחיב את זכויות הפרט, למלא את הנורמות המשפטיות עם תוכן צודק יותר. המדינה נקראת גם לדאוג לרווחת הפרט: התנאים החומריים של קיום וחירות מכובדים לכל אדם, ביטחון סוציאלי. זה צריך להתמודד ישירות עם התפלגות של טובת הציבור, אך לא לערער את היסודות של כלכלת שוק, כגון תחרות, רכוש פרטי, אחריות אישית, הארגון, וכו ', לא צריך לתרום תלות חברתית המונית.

המודל הליברלי

הוא מבוסס על העיקרון הליברלי, אשרהוא מספק את האחריות האישית של כל חברי החברה לגורלם של משפחתם ושל עצמם. במודל זה, תפקידה של המדינה אינו משמעותי. קודם כל, תוכניות חברתיות ממומנות באמצעות ביטוח פרטי וחיסכון אישי. המשימה של המדינה היא לעורר את הצמיחה של ההכנסות של האזרחים. שימוש במודל זה על ידי מדינות חברתיות הן, למשל, בארה"ב, קנדה ואוסטרליה.

מודל עסקי

מודל נוסף הוא תאגיד. היא מניחה את קיומו של מנגנון לאחריות של ארגונים (תאגידים) ומפעלים על גורלם ומצבם הכספי של עובדיהם. החברה מעניקה לעובד ערבויות חברתיות, לרבות פנסיה, וכן תשלום חלקי עבור שירותי חינוך, רפואה ושירותים אחרים. המדינות החברתיות הבנויות על עיקרון זה הן צרפת, הולנד, אירלנד, איטליה, גרמניה, בלגיה, אוסטריה ועוד.

מודל שמרני

את המצב החברתי של המושג ואת התכונות של הפונקציה

המשימה העיקרית היא להבטיחתנאי התחלה שווים, וכן הזדמנויות לפיתוח לכל האזרחים. הרעיון של שותפות בין המגזר הפרטי, המדינה, ארגוני צדקה וארגונים ציבוריים הוא הבסיס לפוליטיקה השמרנית. העיקרון של הכלכלה המעורבת - הדומיננטית בתחום הכלכלי, יוצר כלכלת שוק חברתית. על פי מודל זה, מדינות חברתיות הן יפן וממלכה המאוחדת.

המודלים המתוארים לעיל הם סוגים אידיאליים, לא סבירבין אם מתרחש איפשהו במצב טהור. בכל מצב קונקרטי, במציאות יש אלמנטים של מודלים שונים. עם זאת, זה שולט אחד או יותר מהם, כך שתוכל לקבוע איזה סוג של מדינות חברתיות הן אלה או מדינות אחרות.

המודל הנפוץ ביותר של מדינה חברתית

הדגם הנפוץ ביותר הואשעיקרה אחריותה של החברה כולה לגורלו של כל אחד מחבריה. העיקרון העיקרי במקרה זה הוא מצב שבו הצעירים משלמים עבור הישן, ואת העשירים לעניים. המדינה מחלקת מחדש את ניכויי המס שהיא מקבלת, באמצעות התקציב, תוכניות חברתיות, קופות ביטוח, מערכת השירותים החברתיים. מוסדות לא ממשלתיים של סיוע חברתי (תוכניות, קרנות וכו ') לשחק תפקיד עזר.

סתירות פנימיות של המדינה החברתית

בהתחשב בנושא "מדינה חברתית: הקונספט, המהות, מייחס, "יש לציין שזה הסתירות הפנימיות של מדינת הרווחה עובר בשלבים מסוימים של פיתוח שלב היווצרות המשקף בעיות וסתירות אלה הופכים דיון רחב יותר שהתרחשו במדע הפוליטיקה והאקדמיה חוץ 80 - .. 90 על העתיד שלה והמשבר שלה. סיבת התהליכים שהובילו לבעיות חריפות הקיימות במדינה החברתית, הם טבעו אחיד המחזורי של פיתוח כלכלי, כמו גם חשיפה החברתית SF טמפרטורה והשפעת הכלכלה של אירועי מדיניות פנים וחוץ. האשליה של הרמוניה בין צמיחה הכלכלית לבין פרקטיקות חלוקת מדינת הרחבת הטבות חברתיות וכלכליות הרסה את המשבר הכלכלי העולמי. זה הוכיח כי יש בעיות כספיות חמורות, אי אפשר לנצל חומרי גלם זולים בלי הסוף מיובא.

דיון על הסיכויים והמשבר החברתישוב הוחמרה המדינה כאשר הסוציאליזם נהרס במדינות מזרח אירופה, כאשר נתקלו בקשיים כלכליים הקשורים להתפתחותן של אדמות מזרח גרמניה, כאשר התרחבה ההתרחבות של האיחוד האירופי. כל השינויים הכלכליים והגיאו-פוליטיים הגלובליים הללו גילו את המורכבות ביחסים שבין המדינה לחברה.

מצב חברתי ומשפטי

מה עוד אתה יכול לספר על ידי חשיפת הנושא"המדינה החברתית: המושג, השלטים, הפונקציות"? שים לב שהמדינה החברתית המודרנית מייצגת שלב של התפתחות העוקב אחר המדינה פטרנליסטית. המדינה החברתית אינה שלב בהתפתחותה של המדינה המשפטית. עם זאת, רק מדינה המבוססת על חוק יכולה להפוך למדינה חברתית, כלומר מדינה שמנגנוני שלטון החוק מפותחים בה במידה מספקת.

מדיניות חברתית

מדיניות חברתית היא אחד הראשיכלי מימוש של המדינה חברתית. היחסים ביניהם מתבטאים באופן העמוק והשלם של המדינה החברתית במדיניות החברתית, וגם במידת הבעת האינטרסים והצרכים של אזרחיה.

מדינות חברתיות

כדי להשיג תוצאות ומטרות הקשורותשיפור הרווחה החברתית והחברתית, מכוונת המדיניות החברתית. מטרתו היא גם לשפר את חיי האוכלוסייה כולה, כדי למנוע את הופעת המתח החברתי.

המהות של המדיניות החברתית של המדינה, אשרהציבה לעצמה מטרה להפוך למדינה חברתית, עליה להבטיח רמת חיים גבוהה לאוכלוסייה, תנאים לשיפור הרווחה. המשימה של יישום מדיניות חברתית אפקטיבית וחזקה במדינה כזו מובאת לחזית.

אז, דיברנו על מה חברתיתמדינה. המושג, המהות, השלטים והמודלים שלו תוארו על ידינו. כל מדינה צריכה לשאוף לממש את העקרונות שלה עד למקסימום. הפדרציה הרוסית היא גם מדינה חברתית. המושג, תכונות, פונקציות קבועים בחוקה של המדינה שלנו. הוא אומץ בשנת 1993. מאז, רוסיה היא רשמית מדינה חברתית. המושג ואת השלטים (TGP עוסקת במחקר שלהם) הוא משמש במדיניות רדוף על ידי רוסיה. עם זאת, למעשה, היווצרות של מדינה חברתית עדיין בשלב מוקדם במדינה שלנו.

מושג המדינה החברתית והסימנים קצרים

הנושא "מדינה חברתית: תפיסה ותכונות" הוא מאוד אקטואלי היום. מצגת, עבודה מופשטת או קורס על זה יכול להיעשות עם תמיכה של החומר מתוך מאמר זה.

</ p>>
קרא עוד: