/ / גינוי שווא ביודעין: אופי הפשע והאחריות

גינוי שווא ביודעין: אופי הפשע והאחריות

גינוי שווא בכוונה הוא אחד הפשעים,נגד צדק. זה פוגע בפעילויות של אחד או את כל רשויות אכיפת החוק, כלומר, בית המשפט, חקירה פלילית גופים או מבנים אחרים. מהו הרכב הפשע הזה ואיזה מין עונש מחכה לאדם שביצע אותו? המאמר שלנו יספר על זה.

מטרת הפשע

מידע כוזב ביודעין

תכונה זו חובה של הרכב מכילתיאור הנזק שנגרם על ידי המעשה הלא חוקי. כפי שצוין לעיל, הגינוי בכוונה מכוונת גרימת נזק חמור לפעולות הרגילות, החוקיות של רשויות אכיפת החוק. בנוסף, נגרם נזק גם לזכויותיהם ולאינטרסים של אזרחים המעורבים בהליך הפלילי. כך, למשל, סעיף 306 "הגינוי המוטעה בעליל" בחלק השני קובע אחריות מיוחדת וגוברת על מעשה זה, אם היה קשור ישירות להאשמת האדם שביצע קבר או פעולה בלתי חוקית חמורה במיוחד. אין ספק, במקרה זה יש פגיעה קשה בזכויותיו של אדם מבויש.

הצד האובייקטיבי

ככלל, התיאור של תכונה זו מכילמאמר נפרד של החוק הפלילי של הפדרציה הרוסית. גינוי שווא ביודעין תמיד נעשה על ידי פעולה. זוהי הודעה מכוונת של מידע שגוי ובלתי תקף לגבי פשע מחויב, מוכשר או ממציא, וכן על אנשים שלקחו חלק בו, או שלמעשה אין להם כל קשר אליו. מידע זה צריך להיות מועבר לבית המשפט, סמכות או פלילי התביעה.

סעיף 306 מידע כוזב ביודעין

הצד הסובייקטיבי

גינוי שווא ביודעין תמיד מחויבבכוונה ולמטרה מסוימת. אדם שמבצע פשע כזה תמיד מודע למה שהוא עושה ומוכן לשבור את החוק בדרך זו. המטרה במקרה זה היא חלופית. ישנן 2 אפשרויות. או שמא העבריין רוצה כי היתה תחילתו של המקרה של פשע שבוצע ללא צורך סיבה מספקת, או רוצה למרוח את חפים מפשע ולעזור להעמיד לדין בטעות.

נושא הפשע

אדם יכול להיות לדין עבוראלא אם כן, בזמן ביצוע העבירה הזאת, הוא הגיע לגיל שש-עשרה והיה שפוי. כלומר, על העבריין להבין את משמעות התנהגותו ולהנחות את הפעולות.

ук рф ביודעין גינוי שווא

סימנים מתאימים

סעיף של החוק הפלילי של הפדרציה הרוסית, אשר מכיל את ההרכב של זהפשע, כולל שלושה חלקים. הראשון מהם מתאר את הסימנים הנפוצים של המעשה. החלקים הנותרים מכילים סימני כשירות. האחריות בנורמות אלה מקובעת יותר מאשר במקרה הכללי. לסימנים המזוהים של גינוי שווא בכוונה, המחוקק מתייחס להאשמת האדם בביצוע פשעים חמורים, כמו גם ביצירה מלאכותית של ראיות על ידי העבריין.

ענישה

האחריות לפשע כזה נקבעתכחלופה. משמעות הדבר היא כי לבית המשפט, כאשר עובר משפט, יש את הזכות לבחור מתוך כמה אופציות העונש המתאים ביותר בכל מקרה. אז, על גינוי שווא ביודעין אדם יכול להיות נקנס, או נשלח לעבודה חובה או כפוי, או אפילו משולל חירות או נעצר. העונש תלוי במידת האשמה ובעובדות אחרות הרלוונטיות למקרה.

</ p>>
קרא עוד: