/ / שיטות של ויסות המדינה של המשק

שיטות של הרגולציה של המדינה של המשק

המדינה מממשת את תפקידיה הכלכלייםבאמצעות הענף הרלוונטי של הפוליטיקה. לעתים קרובות המדיניות הכלכלית מזוהה עם הרגולציה הממשלתית. לכן, לפעמים יש קשיים עם הגדרה ברורה של מה ומהווים את השיטות של המדינה תקנה של המשק.

תחת השיטות של הרגולציה של המדינה, כמוהכלל, להבין את ההשפעה הישירה של המדינה על תנאי השוק ותפקוד של הגופים כדי להבטיח את התנאים הדרושים לפעולה של מנגנון השוק. תקנה ממשלתית של המשק היא אחד ממרכיבי המדיניות הכלכלית. זה משפיע על 3 חלקים הקשורים של תהליך הייצור. אלה כוללים את הסדרת המשאבים, הייצור והפיננסים.

טפסים ושיטות של תקנה ממשלתיתהכלכלה, קודם כל, נקבעים על ידי המטרות העומדות בפני הגופים השולטים. כמו כן, בחירתם מושפעת מהכלים והאמצעים שהמדינה שולטת בהם בעת יישום המדיניות הכלכלית.

שיטות ושיטות שונות של המדינהרגולציה של המשק נועדו ליידע את השחקנים בשוק הראשי על המצב הנוכחי של החיים הכלכליים של המדינה ואת הסיכויים לפיתוח שלה, לביצוע צעדים לפתח את המגזר הציבורי של המשק, ועל הוכחת את ההוראות המשמעותיות ביותר של המדיניות הכלכלית רדוף בשלב זה של הפיתוח.

ישנן שיטות ישירות של תקנה המדינהכלכליות ועקיפות. הראשונה קשורה לשימוש באמצעים מינהליים המשפיעים על היחסים הכלכליים במדינה. הם מאופיינים בהשפעה החזקה של גופים ממלכתיים על התנהגות הנושאים הרלוונטיים ועל היחסים המסודרים על ידם.

זה בא לידי ביטוי בקבלת נושאים של ניהולהחלטות בצורת מעשים משפטיים, המחייבות מבחינה משפטית לנמענים וכוללות הוראות ישירות לביצוע הפעולות הנדרשות. לא רק שכנוע אלא גם כפייה. שיטות אלה כוללות רישוי של פעילות יזמית, רישום המדינה של נתיניו ועוד רבים אחרים.

שיטות ישירות (רגולציה מינהלית) מגוונות מאוד. הם כוללים

- אישור לביצוע פעולות מסוימות (רישוי);

- הוראות חובה לביצוע פעולות או איסורן וכן לרישומן;

- הקמת הגבלות ומכסות;

- הנפקת צווי המדינה;

- יישום אמצעים כופים וסנקציות חומריות;

- שליטה ופיקוח ועוד רבים.

מערכת המיסוי והרישוי החובה היא אמצעי חשוב במיוחד של הרגולציה הממשלתית של המגזר העסקי ושל המשק בכללותו.

שיטות של הרגולציה של המדינה של המשקהאופי העקיף מבוסס על אמצעי השפעה אובייקטיביים כלכליים. היא מתבצעת באופן עקיף, ללא השפעה פתוחה על כוחם של הגופים השולטים. קודם כל, זה נעשה באמצעות יצירת תנאים שיכולים להשפיע על המוטיבציה של התנהגות כלכלית מסוימת (באמצעות תמריצים, תמריצים, ואחרים). קרנות אלו כוללות, בראש ובראשונה, מדיניות תקציבית ומדינית, כלי תמחור, תכנון עקיף וכו '.

בהחלט כל שיטות המדינההרגולציה הכלכלית מאופיינת במטרות משותפות (משותפות). הן תמיד לבושות בצורה משפטית וחקיקתית הולמת וראויה. האמצעים המשפטיים של הרגולציה כוללים מכשירים כגון ישות משפטית, חוזה, אחריות על רכוש וכו '.

</ p>>
קרא עוד: