/ / 303 סעיף של החוק הפלילי של הפדרציה הרוסית: "זיוף של ראיות ותוצאות של פעילות מבצעית וחקירתית." הערות

סעיף 303 לחוק הפלילי של הפדרציה הרוסית: "זיוף של ראיות ותוצאות הפעילות המבצעית והחקירה". הערות

המילה "זיוף" פירושה זיוף,עיוות, תחליף של אמת עבור שקר, בעוד ההגדרה היא הבינה כוונה. מונח זה משתקף בחוק הפלילי של הפדרציה הרוסית ביחס, למשל, את הראיות נחשב בהליכים. בחקיקה של הפדרציה הרוסית יש סעיף 303 של החוק הפלילי של הפדרציה הרוסית "זיוף של ראיות". הבה נבחן ביתר פירוט את סימני ההרכב של פשע זה ואת העונשים על מבצעי מעשה זה.

303 מאמר укрф

סוגים שונים של פשע

סעיף 303 לחוק הפלילי של הפדרציה הרוסית מכיל 4 חלקים. הבה נבחן כל אחד מהם בפירוט רב יותר. במקביל, סעיף 303 חלק 1 של החוק הפלילי של הפדרציה הרוסית רואה את הנושא הבא של הפשע בתביעה האזרחית: ראיות (חומר וכתוב). התוקפים יכולים לזייף אותם כדי לעוות את תוצאת החקירה.

סעיף 303 לחוק הפלילי של הפדרציה הרוסית בחלק. 2 ו- 3 קובע כי הראיות בתיק פלילי עשויות להיות מידע על בסיסו אכיפת החוק והרשויות המשפטיות קובעות נסיבות רלוונטיות לחקירה. ככזה, מותר: עדותו של הקורבן והעדה, כמו גם את החשוד ואת הנאשם, את המסקנה של המומחה ואת המומחה, את הדברים, את הרשומות של פעולות החקירה והחקירה, וכן סוגים אחרים של מסמכים.

בחלק 3 של אמנות. 303 של החוק הפלילי של הפדרציה הרוסית עם הערות זה שאלה של אלה ראיות מזויפות שהובילו להרשעה על מאסר עולם או לעומת זאת, כתוצאה מכך בית המשפט פסק לשחרר את האשמים מאחריות.

הצד האובייקטיבי בחלק 4 פירושו פעולות שנועדו לעוות בכוונה את תוצאות ה- RAN.

סעיף 303 של הפדרציה הרוסית עם הערות

ראיות

הם מחולקים לחומר ולכתוב. בין הראשונים - הפריטים, אשר עבור מכלול השלטים הם אמצעי לקבוע את הנסיבות הדרושות לחקירה. כמו אישור בכתב, חוזים, מעשים, אישורים, התכתבות עסקית, החלטות בית המשפט ומשפטים, פרוטוקולים, סוגים אחרים של תקנות, וכו 'משמשים.

המשך מ חלק 2, ראיות פיזיותחפצים ששימשו לביצוע עבירה או שיש להם עקבות, כמו גם אלה שהושגו באמצעות פעולות פליליות, יכול לפעול. זה יכול להיות פריטים אחרים לקבוע באופן זה או אחר את הנסיבות של הפשע.

זיוף ראיות

הגדרה זו מובנת כעיוותנתונים עובדתיים המשמשים ראיה, כמו גם הרס שלהם, קבלת מידע כוזב, הוספת מידע מעוות למסמך.

זיוף בייצור של תיקים פלילייםהוא, למשל, כי חומר הראיות השמיד בכוונה, יש את העובדה של זיוף של חוות דעת מומחה או תיעוד של חקירתו הידור, שלמעשה לא היה, ולבצע פעולות דומות אחרות.

סעיף 303 של הפדרציה הרוסית על זיוף ראיות

רגע סיום הפשע

כאשר ראיות מזויפותמועברים למערכת המשפט, הפשע מרגע זה נחשב כיותר (במקרה של תביעה אזרחית). בהליכים פליליים המצב שונה: כאשר החוקר, התובע או החוקר זייפו את הראיות, הפשע נגמר. אם המגן של הנאשם פעל כפושע, הפעולה תושלם במקרה של הצגת ראיות מזויפות לאכיפת החוק ולגופים משפטיים.

גם אם הראיות המזויפותבשום אופן לא השפיע על מהלך המקרה או נלקח בחשבון, עצם עצם נוכחותו ועשיית מעשה בלתי חוקי מתייחסים לפשע המתואר באמנות. 303 של החוק הפלילי עם הערות (קוד הפלילי של הפדרציה הרוסית).

סעיף 303 של הפדרציה הרוסית

הנושא

סעיף 303 לחוק הפלילי של הפדרציה הרוסית. 1 מגדיר את הנושא - אדם אשר בעת ביצוע הפעולה הלא חוקית היה בן 16. הוא משתתף בעניינים אזרחיים או בא כוחו. במקרה זה, האדם חייב להיות שפוי.

בחלק 2, הנושא הוא החוקר, התובע, החוקר או עורך הדין. בחלק 3, הרשימה הנ"ל כוללת גם משתתפים בתיק האזרחי או בנציגיהם.

אם ניקח בחשבון 4 חלקים של המאמר להיות הגיב, אז הנושא הוא מי מורשה לבצע פעולות חיפוש אופרטיבי.

סעיף 303 חלק 1 של UkrPh של

תכונות

על ההסמכה (ב h. 1, 2 ו -3) אינם מושפעים ממניעיו וממטרותיו של הפשע, אך הם נלקחים בחשבון על ידי בית המשפט כאשר העונש מוטל על העבריין. באשר לקורפוס דליקטי על זיוף תוצאות ה- RDD, חלק זה בבירור מפרט את המטרה שבה הוא מבוצע: תביעה פלילית של אדם שאינו מעורב בה, כמו גם פגיעה בכבוד, כבוד ומוניטין עסקי.

עונשים

שעות. 1, אדם אשם בביצוע מעשה הוא עונש על ידי קנס, סכום אשר הוא בין 100 ל 300,000 רובל, או בסכום של הכנסה לתקופה של 1 עד 2 שנים. בנוסף, בית המשפט יכול להכריח את האדם האשמה לעבודת חובה (עד 480 שעות) או לתקנות (עד שנתיים). מעצר לתקופה של עד 4 חודשים יכול גם להיות מיושם כעונש.

ענישה על ח. 2 באה לידי ביטוי בהגבלת החופש לתקופה של עד 3 שנים, עבודת כפייה באותה תקופה, בעוד שהאדם מוסר לתקופה מסויימת מתפקידו, ניתן גם לשלול ממנו חירות עד 5 שנים.

רחוב 303 UkrF עם הערות קוד הפלילי של הפדרציה הרוסית

סעיף 303 לחוק העונשין (חלק 3) קובע עונש בצורת מאסר לתקופה של עד 7 שנים עם פינוי משרה.

אם התוצאות של ה- SAR היו מזויפות, אזקובע בית המשפט את האמצעים הבאים ביחס לאשם: קנס של עד 300 אלף רובל או הכנסתו של הנידון, שקיבל על ידו במשך שנה, או שלילת הזכות להחזיק בתפקיד מסוים לתקופה של חמש שנים. כמו כן, ניתן לשלול את האדם שהורשע במשך תקופה של עד 4 שנים.

הצד האובייקטיבי והסובייקטיבי של הפשע

בחלק 1, הצד האובייקטיבי מתבטאזיוף הנסיבות בתיק האזרחי. בחלקים 2 ו -3 - זיוף של ראיות בתיקים פליליים. ההבדל היחיד הוא שבקטע 3 יש להתייחס לשגיאה של ההוכחות והתוצאות של ה- SRO ביחס לפשעים חמורים וחמורים במיוחד. הצד האובייקטיבי בחלק זה בא לידי ביטוי בזיוף, שהוביל לתוצאות חמורות. במקרה זה, אנחנו יכולים לדבר על מקרים פליליים ואזרחיים כאחד.

צד סובייקטיבי בכל סוגי הניסוחיםהפשעים הם אשמה בצורת כוונה ישירה. פירושו של דבר: האדם האשם מבין כי במעשיו הוא מוביל לעיוות של מידע ראיות, שעל פיו ניתן לקבל החלטה פרוצדורלית המנוגדת לנורמות ההליכים המשפטיים.

רחוב 303 UkrF עם הערות

סעיף 303 של החוק הפלילי של הפדרציה הרוסית עם הערות (קוד הפלילי של הפדרציה הרוסית)

אובייקט - יחסי ציבור, אשריש צורך להשיג את מטרת ההליכים המשפטיים. זיוף הראיות מוביל לכך שהחלטות פרוצדורליות נעשות על בסיס מידע כוזב. במקרה זה, הם לא יעמדו בדרישות התוקף והחוקיות.

הצד האובייקטיבי של הפשע הוא פעולות המתבטאות בזיוף, החלפה וסילוף של מידע. יש עובדה של זיוף, שבו השקר הוא שהונפק עבור אמיתי למטרה מסוימת.

פעילות חיפוש תפעולי

זהו זיהוי, דיכוי,מניעה וגילוי של פשעים, זיהוי אנשים שנערכו למעשה או ביצעו אותו. בנוסף, הגדרה זו כוללת את החיפוש אחר פרטים, המבקשים מידע על אירועים או פעולות המהווים איום על החברה.

נושא ונושא הפשע

עניינו של העבירה הוא חומר וכתב ראיות, אשר הועבר לרשויות המתאימות לחקירת המקרה.

המעשה נגמר ברגע שבו ניתנת הראיה השגויה למטרה שהיא קשורה למקרה. במקרה הראשון, פשע זה מסופק בחלק 1, בחלק השני - חלק 2.

הנושאים הם אנשים הנושאים נושא מסויםאת הפונקציה שביצעו אותם במהלך ההליכים במקרה מסוים. בהתאם לחלק א '- התובע האזרחי והנתבע, לפי חלק 2 - התובע, החוקר, המגן, החוקר.

אם הפעולות בוצעו על ידי אנשים אחרים שאינם נכללים ברשימה זו, אז במקרה זה ניתן לומר על שותפות לפשע, כלומר זיוף של ראיות.

מטרת ביצוע מעשה זה יכולה להיות גם שחרור העבריין, ולהיפך, הרשעתו של אדם שלא ביצע מעשים בלתי חוקיים.

</ p>>
קרא עוד: