/ / קניין רוחני ושיטות להערכתו

קניין רוחני ושיטות להערכתו

בחקיקה המודרנית יש מונח כזה,כמו קניין רוחני. בשנים האחרונות, המונח המשפטי החל לשמש בתדירות גבוהה יותר, כי אני תמיד יש שאלות לגבי זכויות יוצרים וזכויות נלוות. כדי להיות מסוגל לפתור סכסוכים אלה, יש צורך לדעת את הבסיס המשפטי.

פעילות אינטלקטואלית היא מיוחדתכיוון העבודה, שתוצאתו לא תמיד יכולה להיות מורגשת או מתממשת. אבל, בכל זאת, זה אותו רכוש כמו כל אובייקט גשמי אחר או משהו כזה. כל דבר המייצג ערך מסוים יכול כעת להיות גורם לסכסוכים, ובמקרים מסוימים, קניין רוחני מוערך מאוד. במקרה זה אנחנו מדברים על מוצרים או על כמה תוצאות של פעילות אינטלקטואלית אנושית.

מבחינה משפטית, מונח זהמתייחס לכלל הזכויות שיש לאדם או לחברה כולה. אדם זה, או החברה, בהתאמה, נקרא בעל הזכויות. רק מי שיש לו כל זכויות אינטלקטואליות יהיה להיפטר רכוש זה.

כאמור, בעולם המודרניקניין רוחני מייצג ערך מסוים, כי זה יכול לייצר הכנסה, לפעמים גבוה למדי. בהקשר זה, יש צורך בהגנה ובתוקף משפטי של החזקה והחזקה בזכויות השימוש, משום שבניגוד לחפץ מהותי, מוצרי הפעילות האינטלקטואלית הם בדרך כלל לא מהותיים וניתן להשתמש בהם בקלות על ידי אנשים אחרים, כולל עבור הכנסה.

הערכה משפטית וייעוד גבולות יישום החוקים

המושג קניין רוחני כוללכמה סוגים בסיסיים של מוצרים ומסמכים אשר מבחינה משפטית מאבטח את זכויותיו של אדם או ישות. ניתן לקבל מסמכים אלה לאחר ביצוע הליכי ההערכה הרלוונטיים. המטרה העיקרית היא לנסות להעריך את הקניין הרוחני בכללותו באופן אובייקטיבי ומדויק, לזהות את ערכו ולתקן את הזכויות שלו לאדם מסוים.

ברוסיה, יש סטנדרטים להערכת כלרכוש של MKSOI, לפיה הערכה של קניין רוחני מתבצע. הדרישות של חברות אמריקאיות ורוסיות של שמאים, כמו גם האיגוד הבינלאומי של שמאים נלקחים בחשבון.

סוגי קניין רוחני

נושא ההערכה במקרה זה הואתוצאה קונקרטית של פעילות יצירתית. במסגרת זו, הישגים מדעיים וטכניים, סודות מקצועיים וידע, פרויקטים עיצוב, ספרים, מוסיקה, סרטים, וכו 'יכול לפעול. הנוהל נועד לקבוע את העלות האפשרית מבחינת חשיבות תועלת חומרית לבעלים.

הבעלות על הנכס נקבעתמסמכים מיוחדים. הפטנט מגדיר את הזכות להחזיק בהמצאות, וכן נותן את הזכות להשתמש בה לפי שיקול דעתו ולקבל הכנסה. רשיון הוא מסמך המאשר את התנהלות הפעילות בשימוש במוצרים מסוימים של קניין רוחני, אם כי אינו נותן את הזכות להחזיק בה.

תחת הקטגוריה של מוצרים של פעילות יצירתיתיכול גם לקבל מגוון של סימנים מסחריים ומותגים, פרסום סיסמאות וכן הלאה. לעתים קרובות, הם מוערכים גם פטנט על מנת להגביל את השימוש של צדדים שלישיים. זכויות יוצרים וזכויות קשורות מתחילות לעבוד כשמדובר בספרים, מוזיקה, סרטים ומוצרים אחרים. קניין רוחני זה גורם לרוב לעימותים.

</ p>>
קרא עוד: