/ / קונספט ומהות החוק

המושג ומהותו של החוק

הגיע הזמן לשקול את המושג ואת המהות של החוק. מה זה אומר בדרך כלל? ההבנה המודרנית של החוק מתבססת על העובדה שהיא מערכת של נורמות מוגדרות רשמית, מחייבות אוניברסלית, שבה המדינה תהיה מבוססת על האינטרסים של העם. טבעו של זה יהיה אוניברסלי, בכיתה. מושגים מודרניים של המשפט טוענים כי זה משהו נוצר על צדק, שוויון, אחדות. עם זאת, עד כה רבים משוכנעים כי החוק אינו חופש, אבל אחד המנגנונים של שעבוד אנשים. נראה שאין כל כך הרבה.

המושג ומהותו של החוק

הזכות נקבעת להסדיר את הציבורהגישה, לעשות זאת שאף אחד לא יכול לחדור אי פעם על חופש האדם. כנ"ל לגבי רכושם של אנשים. הימין כופה עלינו גבולות מסוימים, אשר נוצרים כך שאנו מוגנים ומסופקים. אבל למעשה החוק מגביל אותנו בהרבה מובנים? כן, את הזכויות של איזה סוף שבו זכויותיהם של אחרים להתחיל. את הקצה לא ניתן לחצות, אבל זה לטובה.

קחו, סוף סוף, את הרעיון ואת המהותזכויות. כמובן, החוק חייב להיות בעל אופי חובה. המהות המעמדית והאוניברסלית שלה מתבטאת דווקא בזה. כן, זה נחשב כי הזכות מבטאת את רצון העם. מה קובע זאת? ברוב המקרים - התנאים הכלכליים של החיים. קצת פחות על זה משפיע על התנאים הטבעיים, רוחני וכן הלאה. מסכים שגם הצדק הוא מושג יחסי יחסית. בזמנים שונים, ניתנה לו משמעות שונה.

המכון לנציגות כוח הופיע במשך זמן רב. הודות לו, הרצון של העם היה מסוגל לתרגם לחוק זה מחייב אוניברסלית.

הרצון הציבורי יהפוך לרצון המדינה. זה האחרון יש את התכונות הבאות:

- זה צריך לעורר כל מיני טענות ואינטרסים של האוכלוסייה;

- זה לא צריך לסמוך על האינטרסים של יחידים, עמותות, שכבות, קבוצות וכן הלאה;

- זה חייב להיות מוגן על ידי גופים שנוצרו במיוחד.

בהתחשב בתפיסה ובמהות החוק, זה שווהאומרים כי אופיו הוא נורמטיבי. זאת בשל הביטוי שלה בחיים האמיתיים. היא מיוצגת על ידי שילוב של נורמות משפטיות שונות. הביטוי הנורמטיבי הוא חשוב ביותר, שכן לרצון הגלום בחוק לא תהיה שום סמכות משפטית.

המדינה חייבת להיות מסוימתהקשר עם החוק. היא מתבטאת בכך שלמדינה יש הזדמנות לפנות רק לאותם אמצעים כופים שאינם סותרים את החוק. באופן עקרוני, זה חל רק על שלטון החוק, שבו החוקים הקיימים נלקחים בחשבון.

החוק מחייב בדרך כלל. משמעות הדבר היא כי חוקים נוצרים עבור כל ולא צריך להיות אנשים שבהם נורמות מקובלות ומאושרת לא יפעלו.

הוודאות הפורמלית של החוק חשובה. במקרה זה, הוא מאפיין:

- מבנה ספציפי של נורמות (הם כוללים השערה, נטייה, וגם סנקציות);

- תקשורת עם החובות שיש למלא על מנת להיות הבעלים של הזכות;

- ציוד משפטי, אשר מונפקים הכללים.

המדינה מסכמת נורמות משפט מסוימותצורות שהן דרכים להביע את רצונו. ה- NRA (כלומר, המעשה המשפטי הנורמטיבי) הוא הצורה הבסיסית של החוק. NPA עשוי להיות שונה. כמובן, החשוב ביותר מהם במדינה שלנו (כמו בהרבה אחרים) הוא החוקה.

לחוק יש אופי של ויסות כוח. כן, זה הרגולטור חזק למדי של יחסים חברתיים, אשר הכרחי כדי להתקיים.

</ p>>
קרא עוד: