/ / מסקנה שווא לדעת: הערעור והאחריות של המומחה. מתי דעת המומחה נחשבת כוזבת?

מסקנה שקרית מכוונת: הערעור ואחריות המומחה. מתי דעת המומחה נחשבת כוזבת?

המסקנה של המומחה היא אחת החשובות ביותרראיות בבית המשפט. בין אם מדובר בפושע פלילי, בוררות או בתביעה אזרחית, האמינות של המומחיות והניסיון של מומחים היא אבן הפינה של התהליך.

לכן במקרים אלה, כאשר המומחה הולך לזייף ומביא מסקנה שקרית בכוונה - זה תמיד הזדמנות המדינה להתערב ולהביא את העבריין לדין.

מאסר שווא

איזו מסקנה ידועה כוזבת?

מבוסס על התוכן של אמנות. 307 של החוק הפלילי של הפדרציה הרוסית, המתאר את הקטגוריה הזו של פשעים, הן בתי המשפט והן את התיאורטיקנים של החוק הופכים תמיד מסקנה אחת: מסקנה שקרית בידיעה על ידי מומחה היא רק פשע אם נעשתה מתוך כוונה ישירה. משמעות הדבר היא כי המומחה לא רק ידע כי הנתונים הכלולים במאסר שלו לא תואמים את המציאות, אלא גם רצה להונות את בית המשפט או חקירה.

לכן, פשע כזה לא יכול להיותלעשות תאונה. אם המומחה זועזע, ולאחר שהזניח לבצע את הבדיקה, טעה - הוא לא יהיה אחראי. עם זאת, מסקנה זו לא אומר כי מומחה זדוני תמיד יכול לעשות טעות. מאז הרגע שבו חתם המומחה על המסקנה, המכילה שקרים, נעשה הפשע. כשהחקירה תתחיל, הוא יצטרך לעבוד קשה, להוכיח שהוא לא ידע ולא ידע שהמסקנה היא לא נכונה.

מסקנה שקרית

האם הסיבה לשקר?

הסיבות מדוע המומחה בכוונהזייף את הנתונים, חשובים רק לצורך ענישה. תהא הסיבה אשר תהיה, השקר המכוון של מומחה הוא תמיד פשע. עם זאת, אם, בתמורה של תיק פלילי יזם נגד המומחה עצמו, בית המשפט מסכם כי המומחה לשעבר מגיע פינוק, הוא פשוט יינתן עונש רך יותר.

מהי האחריות למסקנה המוטעית?

אם קבע בית המשפט כימומחה שהיה מעורב במקרה זייף בכוונה את המסקנה שלו, הוא ייענש. גודלו הספציפי הוא אמנות שנקבעה. 307 של החוק הפלילי. בהתאם לנסיבות ספציפיות של המקרה, סוגים הבאים של עונש ניתן להחיל על המומחה:

  • קנס - בתוך 80 אלף רובל או הכנסה במשך חצי שנה;
  • עבודה חובה עד 480 שעות;
  • עבודה מתקנת - עד שנתיים;
  • לעצור עד 3 חודשים.

דו"ח ביקורת שווא ביודעין מודה

עונש ומעצר - זה לא הכל

במידה והמומחה היה מעורבהליכים פליליים הנוגעים הקבר (כלומר, שאחד מהם עשוי להיות מאסר 10 שנים) או חמורה (שבו חיים במשך 10 שנים, או מאסר עולם, או באופן רשמי נותר על כנו עדיין, למרות שזה אינו חל עונש המוות) - המומחה ייענש קשה. במקרה של כל קנסות או ispravrabotah יכול להיות שום ספק. העונש יהיה גם כפייה או מאסר של עד 5 שנים.

יש לזכור כי האחריות של המומחה עבורמסקנה שווא אינה דורשת כי על בסיס המסקנה שלו בית המשפט לקבל החלטה שגויה. די כבר את העובדה כי המומחה לא היה רק ​​טועה (וזה אפשרי בכל מקצוע), אבל מסתיים בכוונה מסקנה, מודע לחלוטין מה בדיוק הוא עושה.

דו"ח ביקורת שקר ביודעין

באילו מקרים יכול שקרן מומחה להתחמק מאחריות?

החוק הפלילי הרוסי במקרים מסוימיםהיא מקלה למדי. באשר למומחים המזייפים את מסקנותיהם, זה גם בא לידי ביטוי. הערה לאמנות. 307 של החוק הפלילי קובע כי אם מומחה לפני פסק הדין או החלטת בית המשפט על המקרה, אליו הוא היה מעורב, הוא הודה מרצון לשקר, הוא עשוי להשתחרר מעונש.

מתי משיב המבקר?

החלים על העבודה של רואי החשבון הוא שקר ביודעיןדוח הביקורת מוכר אם נעשה כלל ללא אימות, או אם תוכן המסמכים שנבדקו במהלך הביקורת סותר את המסקנות של רואה החשבון המבקר לדעתו. זה לא כל כך חשוב מי עשה את המסקנה הכוזבת - רו"ח בודד או חבר של ארגון הביקורת.

בהתייחס לדוח המבקר,את אותם הכללים כמו שאר המומחים: דו"ח ביקורת שקר ביודעין יכול להיקרא ככזה רק אם החלטת בית המשפט על עובדה זו מקובלת.

ההשלכות על המבקר יהיו זהות,כמו לכל שאר המומחים. ראשית, יבוטל מבקר הרישיון לעסוק בפעילותו המקצועית. שנית, הוא יכול להיות אחראי על פי החקיקה הפלילית הנוכחית. לגבי רואי חשבון, בנוסף לכללים הכלליים הנוגעים לכל המומחים, קיים גם סעיף נפרד - אמנות. 202 לחוק העונשין.

האחריות של המומחה למסקנה שקרית
לכן, אם הוא נמצא כי נמשךכדי להשתתף בניסוי, המבקר עיוות בכוונה את נתוני הביקורת, הוא יכול להיות לדין הן כמומחה והן כרואה חשבון. העונש על המבקר הוא הרבה יותר חמור - עד מאסר לשלוש שנים. באותו מקרה, אם ילד או אדם חסר יכולת סבלו מעבודת המבקר, גובה הסף העליון מועלה עד חמש שנים. יחד עם זאת, בכל מקרה, יבוטל המבקר מן הזכות לעסוק בפעילותו המקצועית למשך עד שלוש שנים.

מי עוד מובא לדין על שקר בבית משפט או בחקירה?

בנוסף למומחים שעושים מסקנה שקרית, כמה אנשים נוספים מעורבים באותה אחריות. אלה כוללים:

  • העד - לעדות שווא ביודעין;
  • מתרגם - עבור תרגום שגוי בכוונה;
  • מומחה - גם למסקנה שקרית. מבחינת החוק הפרוצדורלי, קיים הבדל בין מומחה למומחה, אך במקרה זה ניתן להזניח אותו. מומחה הוא גם אדם בעל ידע מיוחד, ואם הוא משתמש בהם על חשבון הצדק ועל הקמת האמת - הוא יענה על פי החוק.

באופן מוזר, עבור שבועת שקראפילו הפצוע יכול להיות מובא לדין. אבל אין בנורמה נורמה מקבילה. זאת בשל העובדה כי הנאשם כבר נמצא בעמדה לא שוויונית עם שאר המשתתפים בתהליך. המשטרה והחקירה פועלים נגדו, זכויותיו זקוקות להגנה מיוחדת.

מומחה נותן חוות דעת כוזבת

במידה מסוימת, אנלוגיה יכולהמשרתים את הנורמה, לפיה הנאשם אינו חייב למסור עדות. שוב, בניגוד לעד או אפילו לקורבן, הוא יכול לסרב בשלווה לדבר ולא לשאת באחריות לכך. כאן חל אותו עיקרון של הגנה נוספת על זכויות.

</ p>>
קרא עוד: